Spreekuur – Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel – Nieuwendijk

Welkom op de website van onze Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Singel

Op deze website kunt u allerlei specifieke informatie vinden over zowel onze praktijk als over de apotheek.

Verder kunt u hier ook veel algemene gezondheidsinformatie vinden, met name de site van thuisarts.nl raden wij u aan. Wij nodigen u van harte uit om alles eens op uw gemak door te lezen.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk "de Singel".

B.M.H.M. Vijgen, apotheekhoudend huisarts

Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel
Singel 16E 4255 HD Nieuwendijk

Spreekuur

Spreekuur huisartsen 

Elke werkdag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden door 1 of 2 huisartsen. Op alle dagen is er een ochtend en een middag spreekuur. Maandag en donderdag start het spreekuur om 7:30 uur, andere dagen om 8:00 uur. Voor het maken van een afspraak of het opvragen van uitslagen kunt u met de assistente bellen tussen 08:00-12:30 en 15:30-17:00 uur. Als u belt krijgt u een keuzemenu, kies de keuze 2. Als u graag dezelfde dag nog gezien wilt worden is het belangrijk om op tijd te bellen, omdat het spreekuur anders vol zit. U mag natuurlijk altijd voor later in de week een afspraak inplannen als dit u beter schikt. Bij het maken van de afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden van uw klacht. Ze doet dit om tot een goede tijdsplanning te komen en zo daardoor de juiste invulling kan geven aan het spreekuur. De assistente is (net als de huisarts) uiteraard verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt een voorkeur uitspreken welke dokter u wilt spreken, het zal echter niet altijd mogelijk zijn om dit te honoreren omdat een spreekuur bij uw dokter van voorkeur al vol kan staan. Heeft u meerdere klachten of vragen? Vraag dan meer tijd aan, dan kunnen wij daar rekening mee houden in onze agenda om u de tijd te kunnen geven die nodig is. Bij levensbedreigende situatie kan u uiteraard altijd dezelfde dag nog gezien worden, kies dan de “1” van het keuzemenu.

Afspraak spreekuur bij Drs. B.M.H.M. Vijgen: in principe maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Afspraak spreekuur bij Drs. M Prinsen: in principe dinsdag, donderdag en vrijdag.

Afspraak spreekuur bij Drs A.E van Campen-Floor: in principe maandag en donderdag.

Afspraak spreekuur bij Drs. M. van Hoof: in principe dinsdag.

Per 1 maart 2021 is R. Spierings  in ons team, arts in opleiding, onder supervisie van een huisarts. In principe op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Spreekuur assistentes 

U kunt bij de doktersassistente terecht voor vele kleine geneeskundige handelingen. Al onze assistentes zijn opgeleid om deze handelingen uit te voeren. Dit betreft o.a. bloeddruk meten, suiker controle, zwangerschapstest, urine onderzoek, aanstippen wratten, uitstrijkjes (in het kader van volksonderzoek), verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, wondzorg, ouderenzorg en het verstrekken van informatie. Ook voor deze handelingen dient u een afspraak te maken, u kunt hiervoor telefonisch een afspraak  maken tussen 08:00 en 12:30  en 15:30-17:00 uur, en kies optie 2 van het keuze menu. De assistente heeft op alle middagen spreekuur.

Spreekuur praktijkverpleegkundige huisarts somatiek (PVH) 

De praktijkverpleegkundige Mirjam Schram houdt zelfstandig spreekuur voor gedelegeerde (geprotocolleerde) geneeskundige zorg, in de regel is dat de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Hierbij moet u denken aan patiënten met (risico op) hart en vaatziekten, astma / copd en suikerziekte. Maar zij kan u ook begeleiden als u bijvoorbeeld wil stoppen met roken. Uiteraard werkt zij onder verantwoording van de huisarts en er is derhalve regelmatig overleg. Zij houdt spreekuur op de maandag, dinsdag en donderdag. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken tussen 8:00-12:30 en 15:30-17:00 uur, en kies optie 2 van het keuze menu.

Spreekuur praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz) 

In onze praktijk is ook een praktijkondersteuner GGZ werkzaam. Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of pycho-sociale problemen. Zij voert een aantal gesprekken om het probleem te verhelderen en naar een oplossing te zoeken. Daarnaast biedt zij kortdurende behandeling of begeleiding aan in onze praktijk en indien nodig kan zij zorg dragen voor een verwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverleners of instelling. Een afspraak met de POH-ggz komt tot stand op initiatief van uw huisarts of van u zelf. U kunt ook zelf met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-ggz voor u zinvol kan zijn. Na verwijzing van de huisarts wordt er een eerste intake gesprek met de POH-ggz gepland. Na dit gesprek zal zij in overleg met u en uw huisarts advies geven over een vervolg traject. Dit kan dus hier in de praktijk plaatsvinden of zij kan zorg dragen voor een verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener of instelling.

Visites 

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die, om een bepaalde reden, echt niet naar de praktijk kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek-, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. U kunt een visite aanvragen van 08:00- 12:30 en 15:30-17:00 uur, en kies optie 2 van het keuzemenu. Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn vaak veel groter dan bij u thuis en vaak zal de huisarts u dus sneller kunnen helpen in de praktijk. Een ander voordeel is dat u de voorgeschreven medicatie direct kunt meenemen. Indien u belt voor een levensbedreigende situatie dan zal u uiteraard altijd meteen worden geholpen. Kies dan de “1” van het keuzemenu.