Opvragen medische informatie – Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel – Nieuwendijk

Welkom op de website van onze Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Singel

Op deze website kunt u allerlei specifieke informatie vinden over zowel onze praktijk als over de apotheek.

Verder kunt u hier ook veel algemene gezondheidsinformatie vinden, met name de site van thuisarts.nl raden wij u aan. Wij nodigen u van harte uit om alles eens op uw gemak door te lezen.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk "de Singel".

B.M.H.M. Vijgen, apotheekhoudend huisarts


Handige service in de apotheek: de herhaalservice!

Voor mensen die al langere tijd dezelfde medicatie gebruiken, is er nu de automatische herhaalservice. We herhalen uw medicatie dan elke 3 maanden automatisch en u krijgt bericht wanneer uw medicijnen klaar staat. Zo hoeft u dus niet meer zelf uw medicatie elke 3 maanden opnieuw aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden


Handig in onze praktijk: patiëntenportaal.

Vanaf heden kunt u uw eigen huisartsendossier inzien. Indien u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u zich hier aanmelden.

Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel
Singel 16E 4255 HD Nieuwendijk

Opvragen medische informatie

Soms wordt er vanuit derden medische informatie opgevraagd. Dit kunnen instanties zijn zoals de WMO of het CIZ, maar bijvoorbeeld ook verzekeringsmaatschappijen of keuringsartsen. Medische informatie wordt uiteraard alleen verstrekt indien de patient daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en wij deze schriftelijke toestemming ook in ons bezit hebben.

Verder worden medische gegevens alleen verstrekt als ze schriftelijk worden opgevraagd met een heldere vraagstelling. Als we het vermoeden hebben dat het verstekken van medische gegevens op oneigenlijke gronden gebeurt dan nemen we contact op om dit te verifiëren.

Omdat dit wettelijk verboden is, wordt er nooit medische informatie verstrekt aan werkgevers! Ook niet als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Uiteraard kunt u altijd uw dossier inzien of zelf (een deel van) uw medische gegevens opvragen. Wij verzoeken u dan om dit formulier in te vullen en bij ons in te leveren aan de balie: Aanvraagformulier medische gegevens de Singel

U kunt ook via het patienten portaal zelf uw medische gegevens inzien. U dient uzelf daarvoor wel eerst aan te melden. Ga daarvoor naar: https://www.huisartsenpraktijkdesingel.nl/patientenportaal/