Regionale adressen – Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel – Nieuwendijk

Welkom op de website van onze Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Singel

Op deze website kunt u allerlei specifieke informatie vinden over zowel onze praktijk als over de apotheek.

Verder kunt u hier ook veel algemene gezondheidsinformatie vinden, met name de site van thuisarts.nl raden wij u aan. Wij nodigen u van harte uit om alles eens op uw gemak door te lezen.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk "de Singel".

B.M.H.M. Vijgen, apotheekhoudend huisarts


ACTIEWEEK HUISARTSENZORG EN MALIEVELD MANIFESTATIE 1 JULI

Van 27 juni tot en met 1 juli vragen we als huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners extra aandacht voor de druk op de huisartsenzorg.

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. Huisartsen kregen er de laatste jaren veel extra taken bij. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komen patiënten toch weer terecht bij hun huisarts. Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra administratieve taken bij, die onzinnig zijn en eigenlijk helemaal niet tot ons takenpakket horen. Op het moment is er een ongeremde wildgroei van problemen die bij de huisarts terecht komen. Kortom: er moet een herdefiniëring komen van wat tot het takenpakket van de huisarts behoort en wat niet.

Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat we als huisartsen meer tijd voor onze patiënten krijgen en we er geen nieuwe taken bij krijgen. Er moeten duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein komen, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden. Er moet een versimpeling van onzinnige administratieve taken komen.

In de huisartsenzorg zitten veel huisartsen en medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen. Er is niet voor niets een gigantisch huisartsen tekort, en een overschot aan medisch specialisten. Er moet echt iets grondig anders in de organisatie van ons zorgsysteem, want zo loopt het helemaal vast en zal de lokale huisartspraktijk zoals we die nu kennen verdwijnen. Iets wat overigens op veel plekken in Nederland al zo is!

BMHM Vijgen, bezorgd huisarts te Nieuwendijk


Let op: Vanwege de stijging in corona infecties zijn de huisregels mbt het coronavirus weer aangescherpt. Lees hier verder: https://www.huisartsenpraktijkdesingel.nl/coronavirus/


Nieuwe service in de apotheek: de herhaalservice!

Voor mensen die al langere tijd dezelfde medicatie gebruiken, is er nu de automatische herhaalservice. We herhalen uw medicatie dan elke 3 maanden automatisch en u krijgt bericht wanneer uw medicijnen klaar staat. Zo hoeft u dus niet meer zelf uw medicatie elke 3 maanden opnieuw aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden


Nieuw in onze praktijk: patiëntenportaal.

Vanaf heden kunt u uw eigen huisartsendossier inzien. Indien u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u zich hier aanmelden.

Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel
Singel 16E 4255 HD Nieuwendijk

Regionale adressen

Alarmnummer          112
Politie werkendam   0183-502444

Beatrix ZKH

Gorinchem  0183-644444
-Afsprakenbureau  0183-644229

Amphia ZKH Oosterhout/Breda

-lokatie Oosterhout/Pasteurlaan 0162-327000
-lokatie Molengracht 076-5953000
-lokatie Langendijk 076-5951000

Zorgloket land van Heusden en Altena

Knotwilg 2a, 4286 DE Almkerk
tel 0183-405200
fax 0183-403725
e-mail info@loketlvha.nl

Centrale huisartsenpost Gorinchem

Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem
tel 0183-646410
e-mail secr@chpgorinchem.nl

Thuiszorg Thebe (Mark en Maasmond)

Warandelaan 6, 4904 PC0900-1133555
e-mail info@markenmaasmond.nl
internet www.markenmaasmond.nl

Thuiszorg Rivas

Zorglijn 0900-8440

Thuiszorg “Altenastaete”

0183-445070

Stichting Trema

Singel 16d, 4255 HD Nieuwendijk
tel 0183-408444
fax 0183-408445
e-mail scw@trema.org
internet www.trema.org

Woningcorporaties

-Woonservice Meander   0183-508788
-Woonstichting Land van Altena  0183-408788
-Woonlinie    088-5204000

– internet: www.woongaard.com

Stichting Hospice VTZ Alblasserwaard en Vijfherenlanden

Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem
tel 0183-406040
internet www.hospice-gorinchem.nl

CIZ (indicatie zorg)

Nijverheidssingel 91
5811 ZV BREDA
T (076) 524 27 00
F (076) 524 27 01