Praktijk – Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel – Nieuwendijk

Welkom op de website van onze Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Singel

Op deze website kunt u allerlei specifieke informatie vinden over zowel onze praktijk als over de apotheek.

Verder kunt u hier ook veel algemene gezondheidsinformatie vinden, met name de site van thuisarts.nl raden wij u aan. Wij nodigen u van harte uit om alles eens op uw gemak door te lezen.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk "de Singel".

B.M.H.M. Vijgen, apotheekhoudend huisarts


Nieuwe service in de apotheek: de herhaalservice!

Voor mensen die al langere tijd dezelfde medicatie gebruiken, is er nu de automatische herhaalservice. We herhalen uw medicatie dan elke 3 maanden automatisch en u krijgt bericht wanneer uw medicijnen klaar staat. Zo hoeft u dus niet meer zelf uw medicatie elke 3 maanden opnieuw aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden


Nieuw in onze praktijk: patiëntenportaal.

Vanaf heden kunt u uw eigen huisartsendossier inzien. Indien u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u zich hier aanmelden.

Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk de Singel
Singel 16E 4255 HD Nieuwendijk

Praktijk

Huisartsenpraktijk “de Singel” is gehuisvest in dienstencentrum ‘de Singel’. In dit dienstencentrum zijn meerdere zorgverleners gehuisvest zoals oa fysiotherapeuten, Surplus (oa maatschappelijk werk), podoloog en een jeugdconsulente. In de huisartsenpraktijk zijn werkzaam drs. B.M.H.M. Vijgen, apotheekhoudend huisarts, vaste waarnemers drs. A.E. van Campen-Floor, drs. M. Prinsen & drs. M. van Hoof.

Onze praktijk is sinds 10 juni 2020 ISO nen-en 15224:2017 gecertificeerd, een keurmerk waar uit blijkt dat de praktijk voldoet aan de eisen van de LHV-norm voor farmaceutisch en huisartsgeneeskundige zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen.

Assistentes

Om u beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u, als u de praktijk belt, eerst een keuze menu.
De doktersassistente maakt afspraken voor het spreekuur of voor een bezoek aan huis. Vaak weet zij het antwoord op veel praktische vragen over bijvoorbeeld verwijzingen of recepten/medicatie. Daarnaast kunt u bij de assistente een afspraak maken op het assistente spreekuur voor o.a.:

 • meten van bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • uitstrijkje
 • geven van injecties
 • verstrekken van informatie
 • oren uitspuiten
 • zwachtelen
 • ouderenzorg/MMSE
 • rijbewijskeuring
 • maken van een ECG (hartfilmpje)
 • 24 uursbloeddrukmeting, 30 minuten bloeddrukmeting

Praktijkverpleegkundige huisarts somatische zorg (PVH)

In onze praktijk is er ook een praktijkverpleegkundige werkzaam, haar naam is mevrouw M. Schram. De praktijkverpleegkundige verleent geneeskundige zorg, waarbij het accent van de functie voornamelijk ligt op de medische inhoudelijk activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en/of protocollering. Dit betreft voornamelijk de zorg voor patiënten met een chronische aandoening:

 • Diabetes Mellitus
 • COPD
 • Hart en vaatziekten
 • Astma
 • Ouderenzorg

Daarnaast kunt u bij PVH terecht voor:

 • vaatonderzoeken van de benen (doppler onderzoek)
 • longfunctie test
 • insuline therapie
 • 24 uursbloeddrukmeting, 30 minuten bloeddrukmeting
 • wondzorg
 • begeleiding stoppen met roken
 • maken van een ECG (hartfilmpje)
 • algehele medische check up
 • uitstrijkje
 • zwachtelen

Praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheiszorg (POH-ggz)

In onze praktijk is er ook een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz, Kaylee Toebak) werkzaam. De POH-ggz ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen. Zij kan u helpen bij:

 • Het verhelderen van problemen en het stellen van de juiste diagnose.
 • Het geven van advies over behandeling en eventueel verwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener of instelling.
 • (kortdurende)behandeling in de huisartsenpraktijk zoals bijvoorbeeld: bij angsten, depressie, levensfase problemen.
 • Nazorg na behandeling door de GGZ.

Prikdienst SHL

Elke werkdag is de prikpost hier op de praktijk geopend tussen 8 – 10 uur. U kunt hier terecht zonder afspraak!

Verhuizingen/inschrijving

U kunt zich alleen inschrijven indien u woonachtig bent in Nieuwendijk, inschrijven kan op 2 manieren:
– Inschrijven via de website. https://www.huisartsenpraktijkdesingel.nl/inschrijven/
– Inschrijfformulier afhalen aan de balie.

Indien u zich ingeschreven heeft, wilt u zich dan bij de vorige huisarts afmelden?

Als u verhuisd bent dan kunt u dat op 2 manieren doorgeven:
– Via de website. https://www.huisartsenpraktijkdesingel.nl/wijziging-doorgeven/
Let op dat u de juiste mutatie kiest!
– Formulier afhalen aan de balie.

Aanvragen van gegevens

Mocht u inzage willen in uw dossier of wilt u iets corrigeren of vernietigen dan kunt u dat via dit formulier aanvragen. Vul het formulier in en lever deze in bij de balie.

Aanvraagformulier medische gegevens de Singel